Hvor

PSYKOLOG NIKOLAJ HYLL

 

Kort om tilbuddet

Hvad: Nikolaj Hyll er en psykolog der tilbyder behandling af ludomani. 

Hvor og hvornår: Behandlingen finder sted i hans lokaler på Sct. Georgs Vej 17a, 1. sal i 3060 Espergærde på hverdage fra 9 – 16

Priser: Første samtale koster 1400 kr. og efterfølgende samtaler koster 1300 kr. (50 min.). Der kan være mulighed for at få dækket en del af udgiften via en sundhedsforsikring.

Kontakt: Nikolaj Hyll kan kontaktes på tlf: 29 82 91 74. Han har telefontid på hverdage 8 – 8.30 så der er han nemmest at træffe. Han kan også kontaktes på hans mail på hyllconsult@protonmail.com. Du kan læse nærmere på hans hjemmeside på https://www.nikolajhyll.dk/


Er behandling noget for mig? Kan jeg ikke klare mit problem på en anden måde? Hvor er den bedste behandling i nærheden af mig og har prisen af ludomanibehandling betydning for kvaliteten?

Find svar på det og meget mere her i Behandling af Ludomani – den store guide.


Psykolog Nikolaj Hylls beskrivelse af hans behandling af ludomani

Kognitiv adfærdsterapi ved ludomani er et empatisk og ligeværdigt samarbejde mellem klienten og psykologen. Forløbet er aktivt og struktureret og der arbejdes målrettet og effektivt med klientens vanskeligheder. Der er stort fokus på at vedligeholde motivationen for forandring. Det er målet at klienten opnår indsigt i og forståelse for sine vanskeligheder. Herunder indsigt i tidligere oplevelser og erfaringers betydning for sårbarheden, udløsende faktorer og faktorer som vedligeholder risikoen for spilleepisoder.

Et terapeutisk forløb ved behandling af ludomani indeholder typisk:

-Udredning (her afdækkes eventuelle andre psykiske lidelser)

-Prioritering af behandlingen af spilleproblematikken i forhold til eventuelle øvrige psykiske lidelser og vanskeligheder

-Afklaring af motivation og støtte

-Analyser af spilleadfærden, identifikation af højrisikosituationer og udarbejdelse af strategier til at undgå nye spilleepisoder

-Analyser af spillesituationer

-Diskussion af sandsynlighed og tilfældighed samt identifikation af spillefælder

-Afdækning af automatiske spilmotiverende tanker, eventuelle underliggende leveregler, strategier samt basale antagelser om selv og omverden som kan være med til at udløse, forstærke eller vedligeholde spilleadfærden.

-Omstrukturering (skabelse af alternative, omsorgsfulde og støttende hjælpetanker som kan hjælpe med til at ikke-spil-adfærd igangsættes og vedligeholdes) Fokus på styrker og kompetencer.

-Adfærdstræning. Alternativ adfærd som mindsker risiko for spilleepisoder identificeres, udarbejdes, trænes, evalueres og optimeres.

-Tilbagefaldsforebyggelse

-Booster samtaler efter behov

Ved ikke-problematisk ludomani, hvor øvrige psykiske lidelser ikke er tilstede anbefaler jeg typisk et behandlingsforløb over 10-12 samtaler. Ved øvrige samtidige psykiske lidelser kan forløbet være længere.

Se mere på https://www.nikolajhyll.dk/ludomani/